RING OSS: 040 630 46 46

Integratinonspolicy

fatty 2016

Integritetspolicy

1. ALLMÄNT

Glashuset Inredning & Design Sverige AB refereras som Glashuset Malmö i detta dokument värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information Glashuset Malmö samlar in och hur denna används. Vi vill med denna policy att du ska känna dig trygg över att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Glashuset Malmö sker i enlighet med Integritetsskyddsmyndigheten (GDPR 2016/679)

Glashuset Malmö , 556112-2333, Långhusgatan 1,  215 86 Malmö är personuppgiftsansvarig för behandling av era uppgifter.

2. VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Dessa personuppgifter kan vara: Ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, postadress, leveransadress, IP-adress och telefonnummer. Uppgifterna kan även användas för identifikation, marknadsföring, kundundersökningar samt för statistikändamål. Vi lagrar dina fullständiga personuppgifter i vårt affärssystem för eventuella nya köp, återköp eller felleverans.

Glashuset Malmö säljer inte, handlar inte med eller på annat sätt överför, personlig identifierbar information till utomstående tredje parter. Vi kommer enbart att dela era personuppgifter med de av våra underleverantörer och återförsäljare som vi är skyldiga att dela sådan information med antingen för att fullfölja vårt avtal gentemot er, t.ex. vidarebefordran av era uppgifter till våra återförsäljare, kreditprövningsföretag, fraktbolag som kör ut våra produkter till er, eller de som vi enligt lag måste dela informationen med.

Dock anser vi att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. Glashuset Malmö kan komma att dela era personuppgifter med organisationer utanför EU/EES. Vi kommer naturligtvis att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

2.1 Hur länge sparar vi dina uppgifter

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Glashuset Malmö sparas dina uppgifter tills du väljer att avregistrera dig. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

2.2 Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran skall skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges för vårt Dataskyddsombud. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Du har rätt att begränsa eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter, sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av de registrerade uppgifterna eller del av behandlingen av personuppgifterna. Önskar du komma i kontakt med oss för att t.ex. rätta felaktiga uppgifter, begära radering, överföring eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så ber vi dig kontakta oss på kundsupport@glashusetmalmo.se

3. SÄKERHET OCH INFORMATIONSSKYDD

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige.

4. TILLSYNSMYNDIGHET

Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Glashuset Malmö behandlar dina personuppgifter i strid med Integritetsskyddsmyndigheten har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Tfn
08-657 61 00

E-post
imy@imy.se

4. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Glashuset Malmö förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

5. VILLKOR NYHERSBREV

Glashuset Malmö behandlar personuppgifter om de som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Glashuset Malmö är personuppgiftsansvarig. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på knappen avbeställ som du hittar i ett av dina redan mottagna nyhetsbrev. De personuppgifter du lämnar till oss används av Glashuset Malmö för att administrera utskick av erbjudanden och information till dig. I tillägg kan dina personuppgifter komma att behandlas för de syften som framgår av vår Integritetspolicy. Där finner du mer information om Glashuset Malmö behandling av personuppgifter och hur du kan kontakta Glashuset Malmö.

Vi hjälper dig

Ring eller maila oss.
Vi svarar inom 24H (vardagar).

Säkra leveranser

Fraktfritt över 1500:-

100% original

Vi är en auktoriserad butik
som säljer äkta varor.

Kundvagn

close
Sidebar Scroll To Top

JUST NU – 1.500 KRONOR I RABATT
Per 10.000 kr du handlar för (dras av i kassan) gäller ej redan nedsatta produkter

BLACK WEEK(END)  SE KAMPANJ

10% prisavdrag på ditt första köp!
Ange rabattkoden NY-KUND